ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ :08:00 ΕΩΣ 14:30 ΚΑΙ 17:30΅ΕΩΣ 20:30  

ΣΑΒΒΑΤΟ :08:30 ΕΩΣ 14:00